Licytacja - OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW PO1D/00027169/9

Pierwsza licytacja - Słupia Wielka
Miejsce licytacji Data Godzina Cena wywoławcza
Budynek Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej mającego siedzibę przy Stary Rynek 6 w sali nr 4 2024-03-12 13:00 136 087,50zł

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Agnieszka Rita Herda

na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-03-2024r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej mającego siedzibę przy ul. Stary Rynek 6; 63-000 Środa Wielkopolska w sali nr 4,

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Słupia Wielka 31/55; skaładający się z pokój - 3; kuchnia - 1; łazienka - 1; przedpokój - 1; piwnica - 20,10 m2; kondygnacja 1; o powierzchni 54,700 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi
położonej: 63-022 Słupia Wielka, ul. Słupia Wielka 31/55, Śłupia Wielka,
     dla której  Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze

KW PO1D/00027169/9 

Suma oszacowania wynosi 181 450,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    136 087,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 145,00zł.

Rękojmię należy uiścić do dnia 11.03.2024 r., na konto komornika:
Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 1 Oddział w Środzie Wielkopolskiej

95 10901418 0000 0001 4779 5452

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika przy ul. Stanisława Staszica 26; 63-000 Środa Wielkopolska odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.