Licytacja - Druga licytacja lokalu mieszkalnego - Kościuszki 3/4

Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego - Kościuszki 3/4
Miejsce licytacji Data Godzina Cena wywoławcza
Budynek Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej w Sali numer 4 2024-07-10 11:00 214 306,67 zł

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Agnieszka Rita Herda

na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-07-2024r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej mającego siedzibę przy Środa Wielkopolska, Stary Rynek 6 w sali nr 4, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 89,4 m2.
Opis lokalu: 4 pokoje, kuchnia, skrytka, korytarz - kondygnacja 2.
Lokal stanowiący odrębną nieruchomość.
Nieruchomość z kórej wyodrębniono lokal /00002050/   

 63-000 Środa Wielkopolska, Kościuszki 3/4, Środa Wielkopolska,
     dla którego  Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej
prowadzi księgę  wieczystą o numerze:

KW PO1D/00011371/3


Suma oszacowania wynosi 321 460,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    214 306,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 146,00zł.

Rękojmię należy uiścić do dnia 09.07.2024 r., na konto komornika:
Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 1 Oddział w Środzie Wielkopolskiej

95 10901418 0000 0001 4779 5452

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika przy ul. Staszica 26; 63-000 Środa Wielkopolska odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.